FRONTERES MENTALS


"Els professors d’educació per als mitjans comparteixen probablement un nucli de creences sobre l’ importància de promoure, recolzar i mantindre estructures democràtiques a qualsevol lloc on existeixin. I probablement també compartim una creixent sensació d’ urgència enfront de la fragilitat d’aquestes estructures en el món contemporani, i el perill conseqüent de caure en el totalitarisme, o inclús en la barbàrie, en el moment en que desapareguin. Som també especialment sensibles al paper que, tant els sistemes de medis com els sistemes educatius poden dur a terme, ja sigui en mantindre o be en amenaçar els valors democràtics. Es tracta d’uns sistemes nacionals poderosos, que poden incrementar les nostres facultats, o domesticar-nos, que poden dirigir-se a nosaltres primordialment com a ciutadans, o com consumidors, que poden subministrar l’ informació i la consciència necessàries per al funcionament d’ una democràcia efectiva, o tractar-nos mes aviat com a una “massa” a disposició de la manipulació política i comercial.

L’educació audiovisual és un dels pocs instruments que professorat i alumnat tenen per començar a desafiar la gran desigualtat de coneixement i de poder que existeix entre els que fabriquen la informació pel seu propi interès i els qui la consumeixen innocentment com si es tractés de notícies o diversió."
Len Masterman -
Consultor de la UNESCO i del Consell d’ Europa


Un tant per cent molt important de la informació que arriba a l’alumnat avui dia està en format audiovisual i multimèdia, ja sigui en vídeo, DVD, iPods, telefonia, Internet o bé videojocs. Conscient de l’entorn d’imatges i de tecnologia en què es mouen els nois i les noies de casa nostra, i que aquests nous llenguatges els resulten fàcilment comprensibles, em proposo a través d’un missatge audiovisual donar-lis les eines per a que, a partir de l’anàlisi del missatge rebut, siguin capaços de crear el seu propi missatge i de fer-lo arribar als altres. L’educació a través de la comunicació audiovisual te una dimensió lingüística, i expressiva, que li és pròpia i que situa aquests aprenentatges en el terreny dels més vàlids a l’hora de que l’alumnat es formi la seva pròpia idea al respecte del tema que ens ocupa, que és la immigració.
A través d’aquest audiovisual, es pretén que la història d’unes persones que van marxar del seu lloc de procedència, explicada directament per aquestes persones als alumnes, converteixi el fet de la immigració en una opció vàlida o, fins i tot, obligada per a qualsevol ésser humà. Veuran diferents persones, de diferents edats, que formen part del seu entorn i de la seva societat, i podran ser testimonis, a través de la seva història, dels motius i els sentiments que aquesta situació genera.

VIDEO //Audiovisual propietat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca